Politics

Bantuan Bekalan Makanan kawasan Mulu.

9 June 2021: Penghantaran Bantuan Bekalan Makanan Sarawakku Sayang (7 June) dari Kerajaan GPS. Anjuran Pusat Khidmat N78 Mulu (Marudi).

Syabas dan terima kasih kepada semua Pasukan Petugas GPS N78 Mulu yang telah bekerja keras dan berjaya bekerjasama dengan Jawatankuasa Bencana Alam Daerah Marudi untuk menguruskan penyediaan dan pengagihan 1,971 Bakul Makanan Sarawakku Sayang.

Kepada penduduk di 57 buah Rumah Panjang di kawasan Daerah Kecil Mulu (Poyut-Lubok Nibong, Tanjong Upar, Kuala Tutoh, Kuala Linei n Linei Bukit, Lg Patan/Lg Paloh, Lg Ukok, Lg Panai, Lg Terawan, Kpg Malinau, Batu Bungan & Lg Iman) hari ini.

Pengagihan untuk kawasan Kedaya Telang Usan (26 rumah panjang) dan Daerah Kecil Bario (45 pajang) akan bermula pada 9 Jun 2021 secara berperingkat sehingga 11 Jun 2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s